- a place where knowledge lives!

Sort by:  Category:  SearchReset

Title:
Kto inspiruje i kto korzysta z Europejskiego Zielonego Ładu
Author:
Prof. Marek Lebiedowski
 
Reviews (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
3/2020
Date published:
2020-03-16 19:55
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
15
Cited:
0
 
 

Title:
Krótka historia histerii globalnego ocieplenia
Author:
Prof. Marek Lebiedowski
 
Earth (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
8/2019
Date published:
2019-08-24 08:40
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
491
Cited:
0
 
 

Title:
Ministerstwo Środowiska (MŚ) na cenzurowanym – słów kilka o tym, dlaczego nie ma „przepisów hałasowych” czyli o „flircie” MŚ z branżą wiatrową
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
 
Environmental Acoustics (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
1/2019
Date published:
2019-01-10 20:35
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
83
Cited:
0
 
 

Title:
Mit energetyczny czy zwykła ignorancja?
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
Co-Authors:
dr inż. Witold Jaszczuk jest autorem całego tekstu
 
Renewable energy (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
1/2019
Date published:
2019-01-07 17:58
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
33
Cited:
0
 
 

Title:
Analiza regulacji prawnych dotyczących oddziaływań akustycznych farm wiatrowych
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
 
Environmental Acoustics (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
11/2017
Date published:
2017-11-30 09:55
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
446
Cited:
0
 
 

>>>


- a place where knowledge lives!