- a place where knowledge lives!

Sort by:  Category:  SearchReset

Title:
Ministerstwo Środowiska (MŚ) na cenzurowanym – słów kilka o tym, dlaczego nie ma „przepisów hałasowych” czyli o „flircie” MŚ z branżą wiatrową
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
 
Environmental Acoustics (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
1/2019
Date published:
2019-01-10 20:35
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
50
Cited:
0
 
 

Title:
Mit energetyczny czy zwykła ignorancja?
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
Co-Authors:
dr inż. Witold Jaszczuk jest autorem całego tekstu
 
Renewable energy (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
1/2019
Date published:
2019-01-07 17:58
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
30
Cited:
0
 
 

Title:
Analiza regulacji prawnych dotyczących oddziaływań akustycznych farm wiatrowych
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
 
Environmental Acoustics (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
11/2017
Date published:
2017-11-30 09:55
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
370
Cited:
0
 
 

Title:
Wokół interpelacji poselskich 2017
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
 
Reviews (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
11/2017
Date published:
2017-11-30 09:38
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
124
Cited:
0
 
 

Title:
Analiza publicznej wypowiedzi p.dr hab. Małgorzaty Pawlaczyk – Łuszczyńskiej, profesora Instytutu Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi podczas Konferencji "Energetyka wiatrowa a zdrowie człowieka" w dniu 23.06.2016, w świetle prowadzonych przez Nią wcześniejszych badań
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
Co-Authors:
prof. Marek Lebiedowski
 
Reviews (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
11/2016
Date published:
2016-11-09 15:02
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
313
Printable:
no
Cited:
0
 
 

>>>


- a place where knowledge lives!