- a place where knowledge lives!

Sort by:  Category:  SearchReset

Title:
List otwarty do Pani Premier Ewy Kopacz w sprawie polskiej elektroenergetyki z OZE
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
Co-Authors:
prof.Marek Lebiedowski
 
Politics (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
10/2014
Date published:
2014-10-20 08:24
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
174
Cited:
0
 
 

Title:
PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA W WYBORACH - czyli jak głosować by nie wybierać "mniejszego zła a większe dobro"?
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
Co-Authors:
Mec. Marcin Przychodzki
 
Politics (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
4/2014
Date published:
2014-04-05 10:40
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
175
Cited:
0
 
 

Title:
Pismo do Premiera w sprawie apelu PIGEO
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
Co-Authors:
prof.dr hab.inż. Marek Lebiedowski
 
Politics (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
3/2014
Date published:
2014-03-25 18:01
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
1301
Printable:
no
Cited:
0
 
 

Title:
Czy Polska nierządem stoi?
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
Co-Authors:
Prof. Marek Lebiedowski
 
Politics (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
1/2014
Date published:
2014-01-26 16:42
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
2584
Printable:
yes
Cited:
0
 
 


- a place where knowledge lives!