- a place where knowledge lives!

Sort by:  Category:  SearchReset

Title:
Kto inspiruje i kto korzysta z Europejskiego Zielonego Ładu
Author:
Prof. Marek Lebiedowski
 
Reviews (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
3/2020
Date published:
2020-03-16 19:55
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
15
Cited:
0
 
 

Title:
Wokół interpelacji poselskich 2017
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
 
Reviews (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
11/2017
Date published:
2017-11-30 09:38
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
173
Cited:
0
 
 

Title:
Analiza publicznej wypowiedzi p.dr hab. Małgorzaty Pawlaczyk – Łuszczyńskiej, profesora Instytutu Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi podczas Konferencji "Energetyka wiatrowa a zdrowie człowieka" w dniu 23.06.2016, w świetle prowadzonych przez Nią wcześniejszych badań
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
Co-Authors:
prof. Marek Lebiedowski
 
Reviews (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
11/2016
Date published:
2016-11-09 15:02
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
382
Printable:
no
Cited:
0
 
 

Title:
Ustawa odległościowa i … co dalej? Dlaczego niezbędne są dalsze zmiany w przepisach związanych z planowaniem i funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych?
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
Co-Authors:
Marcin Przychodzki
 
Reviews (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
9/2016
Date published:
2016-09-21 13:05
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
17
Printable:
no
Cited:
0
 
 

Title:
Możliwości racjonalnego wykorzystania wiatrów w Polsce jako nośnika energii
Author:
Prof. Marek Lebiedowski
 
Reviews (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
2/2016
Date published:
2016-02-23 07:02
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
861
Cited:
0
 
 

>>>


- a place where knowledge lives!