- a place where knowledge lives!

Sort by:  Category:  SearchReset

Title:
Czy metan moze być gazem cieplarnianym
Author:
Prof. Marek Lebiedowski
 
Reviews (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
6/2020
Date published:
2020-06-08 23:11
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
16
Cited:
0
 
 

Title:
Co z tym dwutlenkiem węgla?
Author:
Prof. Marek Lebiedowski
 
Reviews (Science)
Language:
Polish
Paper date:
5/2020
Date published:
2020-05-12 11:39
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
21
Cited:
0
 
 

Title:
Kto inspiruje i kto korzysta z Europejskiego Zielonego Ładu
Author:
Prof. Marek Lebiedowski
 
Reviews (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
3/2020
Date published:
2020-03-16 19:55
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
20
Cited:
0
 
 

Title:
Wokół interpelacji poselskich 2017
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
 
Reviews (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
11/2017
Date published:
2017-11-30 09:38
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
281
Cited:
0
 
 

Title:
Analiza publicznej wypowiedzi p.dr hab. Małgorzaty Pawlaczyk – Łuszczyńskiej, profesora Instytutu Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi podczas Konferencji "Energetyka wiatrowa a zdrowie człowieka" w dniu 23.06.2016, w świetle prowadzonych przez Nią wcześniejszych badań
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
Co-Authors:
prof. Marek Lebiedowski
 
Reviews (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
11/2016
Date published:
2016-11-09 15:02
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
476
Printable:
no
Cited:
0
 
 

>>>


- a place where knowledge lives!