- a place where knowledge lives!

Sort by:  Category:  SearchReset

Title:
GESTÍON DE RRHH CON SAP
Author:
Ms. Lopez Carmen
 
Computer Science (Thesis)
Language:
Spanish
Paper date:
5/2011
Date published:
2012-08-08 10:34
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
11
Printable:
yes
Cited:
0
 
 

Title:
Wprowadzenie do automatyzacji testów funkcjonalnych aplikacji webowych z Visual Studio 2010
Author:
Mr. Maciej Gawin
 
Computer Science (Science)
Language:
Polish
Paper date:
4/2012
Date published:
2012-05-26 15:25
Rating:
9
Reviewed:
1
Viewed:
135
Cited:
0
 
 

Title:
WYKORZYSTANIE PROGRAMU DELPHI DO TWORZENIA MACIERZY PARAMETRÓW SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH
Author:
Dr. Adam Lebiedowski
 in:Dr. Adam Lebiedowski t:Dr. Adam Lebiedowski G+:Dr. Adam Lebiedowski
 
Computer Science (Thesis)
Language:
Polish
Paper date:
3/2000
Date published:
2012-03-13 12:08
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
42
Printable:
no
Cited:
0
 
 

Title:
System zbierania i transferu danych dla potrzeb wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
Author:
Dr. Adam Lebiedowski
 in:Dr. Adam Lebiedowski t:Dr. Adam Lebiedowski G+:Dr. Adam Lebiedowski
 
Computer Science (Science)
Language:
English
Paper date:
7/2011
Date published:
2011-08-08 14:56
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
875
Cited:
1
 
 


- a place where knowledge lives!