- a place where knowledge lives!

Sort by:  Category:  SearchReset

Title:
Mit energetyczny czy zwykła ignorancja?
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
Co-Authors:
dr inż. Witold Jaszczuk jest autorem całego tekstu
 
Renewable energy (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
1/2019
Date published:
2019-01-07 17:58
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
38
Cited:
0
 
 

Title:
Alternatywa dla przemysłowych turbin wiatrowych
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
Co-Authors:
prof. dr hab. inż. Marek Lebiedowski,dr inż. Adam Lebiedowski
 
Renewable energy (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
10/2014
Date published:
2014-10-09 13:08
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
501
Cited:
0
 
 

Title:
OPINIA O DOKUMENCIE (BROSZURCE) p.t. "ENERGETYKA WIATROWA - FAKTY" ORAZ KAMPANII DEZINFORMACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE ENERGETYKI WIATROWEJ ZATYTUŁOWANEJ "DOBRY WIATR DLA REGIONÓW" FINANSOWANCH Z PIE˜NIĘDZY PUBLICZNYCH
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
Co-Authors:
Prof.dr hab.inż. Marek LEBIEDOWSKI
 
Renewable energy (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
8/2014
Date published:
2014-08-12 11:51
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
1863
Cited:
0
 
 

Title:
INFRA- I INNE DŹWIĘKI EMITOWANE PRZEZ TURBINY WIATROWE ORAZ PROBLEMY Z ICH LOKALIZACJĄ
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
Co-Authors:
prof. dr hab. inż. Marek Lebiedowski
 
Renewable energy (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
7/2014
Date published:
2014-07-30 21:56
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
899
Cited:
0
 
 

Title:
DLACZEGO NALEŻY USTALIĆ MINIMALNĄ ODLEGŁOSĆ TURBIN WIATROWYCH OD ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ?
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
 
Renewable energy (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
2/2014
Date published:
2014-02-28 20:22
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
68
Cited:
0
 
 

>>>


- a place where knowledge lives!