- a place where knowledge lives!

Sort by:  Category:  SearchReset

Title:
Wspólne w UE metody oceny hałasu w środowisku (CNOSSOS-EU)
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
 
Environmental Acoustics (Opinion)
Language:
Polish
Paper date:
3/2016
Date published:
2016-03-11 13:07
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
72
Printable:
no
Cited:
0
 
 

Title:
Bibliografia/References
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
Co-Authors:
tłumaczenie na j.angielski: dr Joanna Kazik
 
Environmental Acoustics (Science)
Language:
English
Paper date:
2/2016
Date published:
2016-02-26 16:22
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
82
Printable:
no
Cited:
0
 
 

Title:
(5) Ustalenie parametru "p" pojawiania się warunków sprzyjających propagacji hałasu dla wybranej stacji meteorologicznej w Polsce//Calculating parameter “p” defining the occurence of long-term conditions favourable to sound propagation for a selected​ ​ meteorological station in Poland
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
Co-Authors:
tłumaczenie na j.angielski: dr Joanna Kazik
 
Environmental Acoustics (Science)
Language:
English
Paper date:
2/2016
Date published:
2016-02-26 16:21
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
64
Printable:
no
Cited:
0
 
 

Title:
(4) Analiza oddziaływania czynników meteorologicznych/The influence of meteorological factors: Analysis
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
Co-Authors:
tłumaczenie na j.angielski: dr Joanna Kazik
 
Environmental Acoustics (Science)
Language:
English
Paper date:
2/2016
Date published:
2016-02-26 16:19
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
51
Printable:
no
Cited:
0
 
 

Title:
(3) Aspekty meteorologiczne propagacji fali akustycznej w środowisku rzeczywistym/Meteorological aspects of acoustic wave propagation in air
Author:
Prof. Barbara Lebiedowska
 in:Prof. Barbara Lebiedowska B:Prof. Barbara Lebiedowska
Co-Authors:
tłumaczenie na j.angielski: dr Joanna Kazik
 
Environmental Acoustics (Science)
Language:
English
Paper date:
2/2016
Date published:
2016-02-26 16:14
Rating:
0
Reviewed:
0
Viewed:
70
Printable:
no
Cited:
0
 
 

>>>


- a place where knowledge lives!